• Hovedmeny
Onsdag 15. april lanseres ny bankavtale for Unios forbund og medlemmer. Med den nye avtalen får medlemmene i Unioforbundene tilgang til en av landets beste bankavtaler der det kan være opptil flere tusen kroner å spare i året. 
Les mer …
Koronaviruset – hva dekker Skatterevisorenes reiseforsikring? Gjennom medlemskapet i Skatterevisorene er det mange som har benyttet seg av tilbudet om reiseforsikring fra Skatterevisorene – og Akademikerforbundets forsikringskontor.
Les mer …
Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 01.11.2020. Skatteetaten skriver bl a at: "Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november.
Les mer …
Skatterevisorenes Forenings 13. ordinære representantskapsmøte i Bodø 24.09.-26.09. 2019 foretok valg av medlemmer til sentralstyret. Alle som var på valg ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Les mer …