Unio-konferansen 2018 finner sted på Sundvolden Hotel 29. og 30. november. Tema i år er «Demokrati eller democrazy?». Sendingen starter opp kl. 13.30 den 29. november.
Les mer …
Deloitte har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en rapport om erfaringene med hovedtariffavtalene i staten for perioden 1.5.2016-30.4.2018 med et særskilt søkelys på de lokale lønnsforhandlingene.
Les mer …